Výsledky vyhľadávania pre Usko

A MPZ vozidiel Rakúska, Rakúsko (MPZ)
ABLEGÁT poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku (hist.)
ALURGIT červená odroda muskoritu, nerast
ALURGIT červená odroda muskovitu, nerast
ARGOV bývalý rusko-izraelský hud. skladateľ (Alexander, *1914)
ARMINIUS knieža, vodca Cheruskov (16/17 pred Kr.-okolo 21 po Kr.)
AT Rakúsko (kód)
AUSTRIA Rakúsko, po anglicky
AUSTRO- prvá časť zložených slov s významom juh, južný, Austrália, austrálsky, rakúsky, Rakúsko
AUSTROFIL stúpenec Rakúsko-Uhorska