Výsledky vyhľadávania pre Uskutocnit

DÁSA je možné, je uskutočniteľné
EFFECT uskutočniť, po anglicky
EXECUTE uskutočniť, po anglicky
CHIMÉRA bájna príšera, obluda, prelud, predstava, neuskutočniteľná túžba, jedinec zložený z geneticky rozdielnych buniek, druh paryby s bizarným tvarom tela, rastlina z pletív dvoch rôznych jedincov
MOŽNÝ uskutočniteľný
PLACE uskutočniť, po anglicky
POTENCIÁLNY možný uskutočniteľný účinný prípadný
PRAKTICKÝ účelný, založený na praxi, uskutočniteľný, reálny, skutočný, majúci zmysel pre skutočnosť, obratný, šikovný
PREKAZ znemožni niečo uskutočniť
ŠU štúdia uskutočniteľnosti (skr.)