Výsledky vyhľadávania pre Usmernovac

DETEKTOR druh prístroja, vysokofrekvenčný usmerňovač
INTERCEPTOR rušič vztlaku, usmerňovač prúdenia, spoiler
KOMUTÁTOR časť elektrického stroja slúžiaca ako mechanický usmerňovač alebo menič kmitočtu elektrického prúdu
TYRISTOR polovodičový spínací prvok riadený usmerňovač
TYRISTOR polovodičový usmerňovač