Výsledky vyhľadávania pre Utišova

ČANKAL utišoval, chlácholil (expr.)
ČANKAŤ utešovať, utišovať, chlácholiť, láskať
KOJIŤ utišovať (kniž.)
TÍŠIL utišoval, tlmil
TÍŠILSI utišoval si
TÍŠIŤ robiť pokojným, upokojovať, utišovať
UKÁJAL utišoval (kniž.)
UKÁJALA utišovala (kniž.)
UKÁJALI utišovali (kniž.)
UKÁJALO utišovalo (kniž.)