Výsledky vyhľadávania pre Utla knizne

JARMO otroctvo, poroba, útlak (kniž.)
NEVÔĽA útlak (kniž.)
POROBA útlak (kniž.)
ÚTISK útlak (kniž.)