Výsledky vyhľadávania pre Uvaha

BILANCIA účtovná súvaha
DELIBERÁCIA uvažovanie, úvaha, premýšľanie, rokovanie
ESEJ druh literárneho útvaru, literárna umelecká úvaha
ESEJ filozofická úvaha
ESEJ literárna umelecká úvaha
KALKUL výpočet, rozpočet, úvaha, rozvaha, odhad
KALKULÁCIA kalkulovanie, účtovanie, výpočet, rozpočet, účtovná súvaha, úsudok
ROZJÍMANIE premýšľanie úvaha
ŠPEKULÁCIA uvažovanie, myslenie, rozumová úvaha, druh vypočítavosti, založenej na púhom odhade, premyslené jednanie na dosiahnutie nejakého úspechu, napr. osobného alebo obchodného
TEMATIKA okruh otázok alebo problémov, ktorými sa zaoberá niekoho úvaha, umelecké alebo vedecké dielo a pod., súhrn tém