Výsledky vyhľadávania pre VážENá

CELEBRITA slávna, vážená osoba (kniž.)
CELEBRITA vážená osoba (kniž.)
CTNÁ ctená, vážená (bás.)