Výsledky vyhľadávania pre Východ skratka

JJV juhojuhovýchod (skr.)
JV juhovýchod (skr.)
MEB Rozhlasová a televízna spoločnosť Stredného východu (anglická skr.)
PHARE Iniciatíva EÚ pre ekonomickú integráciu krajín strednej a východnej Európy (angl.skr.)
SBE South by East - juhojuhovýchod (angl. skr.)
SSE south-south-east, juhojuhovýchod (skr.)
SSV severoseverovýchod (skr.)
SV severovýchod (skr.)
SVE Stredná a Východná Európa (skr.)
VSE Východoslovenské energenické závody (skr.)