Výsledky vyhľadávania pre Výnosy

KOLONIALIZMUS systém a politika vykorisťovania, zisky a výnosy na úkor iných
ÚROKY zisky, výnosy
ÚZUS mrav, zvyk, zvyklosť, obyčaj, bežné používanie, obvyklá prax, v právnej praxi právo používať vec bez práva na výnosy