Výsledky vyhľadávania pre Význačne

JUBILEUM oslavované význačné výročie
SPEE nemecký jezuita, ktorý je považovaný za význačného morálneho teológa, najväčšieho lyrika raného baroka a duchovného spisovateľa (Friedrich, 1591-1635)