Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Výzva k

APEL dovolávanie sa, verejná výzva, v koncentračných táboroch zhromaždenie väzňov, poslušnosť cvičeného psa
APEL naliehanie, výzva (kniž.)
AVANTI výzva k pohybu vpred alebo k odchodu
CARTHAGO DELENDA EST Kartágo musí byť zničené – vyhlásenie rímskehopolitika Cata, v prenesenom význame výzva na tvrdé a rozhodné riešenie
ČIT výzva na ticho, k tichu
INDIKCIA oznámenie, ohlásenie, cirkevná výzva, cyklus 15 rokov podľa kresťanského letopočtu
KONVOKÁCIA zvolanie, povolanie, schôdzka, snem, v Anglicku zákonodárna synoda anglikánskej cirkvi v právnej praxi verejná súdna výzva k prihláseniu pohľadávok
PSST výzva k tichu
PST citoslovce tíšenia, ticho, ani muk, výzva k tichu
PST výzva na zachovanie ticha, slovko tíšenia