Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre V VO lekársky

ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
ACIDULA voda kyselka (lek.)
ADITUS vchod, otvor (lek., med.)
AFÁZIA neschopnosť hovoriť (lek.)
AFINITA príbuzenstvo (lek.)
AGENS pôvodca choroby (lek.)
AGRYPNIA ťažkosti so zaspávaním, chorobná nespavosť (lek.)
ALÁLIA neschopnosť zreteľne vyslovovať hlásky, nemota (lek.)
ANASARKA vodnateľnosť (lek.)
ANTROPOMAXIOLÓGIA lek. odbor študujúci rozvoj rezervných pohybových možností človeka v športe