Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre V mieste tu

ADVENTÍVNY zanesený z iného miesta, vyskytujúci sa na neobvyklom mieste
AUTOCHTÓNNY pôvodný, vyskytujúci sa v mieste svojho pôvodu
ENDEMICKÝ zdomácnelý, miestny, vyskytujúci sa trvale na mieste pôvodu, opak ekdemického
ENDEMIT živočích (rastlina) vyskytujúci sa na jednom mieste
IN LOCO v mieste tu
INLOCO v mieste tu
LOCO tu, v mieste (kniž.)
LOCO tu, v mieste, na mieste (z lat.)
ORIENTÁCIA umiestenie v priestore, schopnosť určiť polohu, riadenie určitým smerom, usmernenie, oboznámenie sa so situáciou, jej pochopenie
ORIENTOVAŤ SA vyznať sa v mieste, poučiť sa, pochopiť situáciu alebo problematiku, riadiť sa určitým smerom