Výsledky vyhľadávania pre V podstate

AKCIDENS nepodstatné, nepatriace k podstate, dočasné, menlivé
IMANENCIA v samej podstate
IN MERITO v podstate, vo veci samotnej
INMERITO v podstate
KOZMOLÓGIA náuka o vesmíre ako celku, o štruktúre vesmíru v najširšom zmysle, podstate, počiatku a vývoja vesmíru