Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre V vo lek

ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
ACIDULA voda kyselka (lek.)
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADITUS vchod, otvor (lek., med.)
ADMITANCIA zdanlivá vodivosť elektrického obvodu
AFÁZIA neschopnosť hovoriť (lek.)
AFINITA príbuzenstvo (lek.)
AGENS pôvodca choroby (lek.)
AGRYPNIA ťažkosti so zaspávaním, chorobná nespavosť (lek.)
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti