Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre VELICINA

AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
ANALÓGOVÝ spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál, taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami
ARGUMENT dôvod tvrdenia, dôkaz, dôkazový prostriedok, nezávisle premenná veličina určitej funkcie
ENTALPIA termodynamická stavová veličina
ENTROPIA náhodná veličina
ENTROPIA stavová veličina
FÁZOR harmonicky premenná veličina pri výpočte elektrických strojov matematicky opísaná komplexným výrazom
HUSTOTA fyzikálna veličina
IMPEDANCIA zdanlivý odpor vodiča pri prietoku elektrického prúdu, veličina charakterizujúca obvod striedavého elektrického prúdu alebo mechanický kmitavý obvod
INDUKCIA úvod uvedenie postup od zvláštneho k všeobecnému úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému vektorová veličina charakterizujúca elektrické magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa v biológii súčasť proce