Výsledky vyhľadávania pre VIEROZVESTCA

APOŠTOL jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Nazaretského, vierozvestca, hlásateľ kresťanskej viery, šíreteľ učenia alebo myšlienky
METOD vierozvestca, druh Cyrilov