Výsledky vyhľadávania pre VOJSKA

ANABÁZA dlhý pochod vojska, namáhavý návrat vojska, návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov
ANABÁZA namáhavý ústup vojska
ARMÁDY vojská
BAŠIBOZUK príslušník bývalého tureckého nepravidelného vojska
DEFILÉ slávnostný prehliadkový pochod, prehliadka vojska
DEMILITARIZÁCIA odvolanie vojska
DERUTA rozklad, zmätený ústup vojska
DORCHESTER meno viacerých lodí vojska USA
GLIEDA šík vojska (zastar.)
GPU Glavnoe političeskoje upravlenie (skr.), tajná služba v Červenej armáde, zodpovedná za morálku vojska a propagandu