Výsledky vyhľadávania pre VSTAL Z

BANDEROVEC príslušník tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády po druhej svetovej vojne
KOMITA bulharský, macedónsky povstalec na začiatku 20 stor.
VIEST slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania a jediný slovenský generál počas predvojnovej ČSR (Rudolf, 1890-1945)