Výsledky vyhľadávania pre VYSTAHOVALEC

EMIGRÁCIA nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo, emigranti ako celok, v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie
EXULANT vyhnanec, vysťahovalec