Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vali sa

ADOROVALI zbožne uctievali, klaňali sa (náb.)
AFEKTOVALI hovorili alebo správali sa strojene
ANTRACIT najstaršie a najkvalitnejšie čierne uhlie, s najvyšším obsahom uhlíka
ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
BLIRÍROVAŤ chváliť sa (zastar.)
BONITA PÔDY úrodnosť, kvalita pôdy (prosím zmeňte o na ô, blbne mi word, nevie písať veľké ô)
DANAJSKÝ DAR skazonosný dar neprinášajúci úžitok, podľa dreveného koňa, ktorého Danajci – Grékovia darovali Trójanom, ale predtým do neho ukryli vojakov
DIALISA odohrávali sa, prebiehali
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
HABÁN potomok nemeckých novokrstencov, ktorí sa v 16. storočí prisťahovali z Nemecka a Švajčiarska na Slovensko a na Moravu