Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vazal

DAN vazal
INVESTITÚRA slávnostné uvedenie stredovekého vazala do držby léna, menovanie biskupa do funkcie a držby majetku
LÉNNICI vazali
LÉNNIK vazal s lénom (histor.)
LÉNNIK vazal, ktorý užíval léno
MAN vazal (hist.)
MAN vazal (histor.)
MAN vazal (kniž.)
MAN vazal, otrok
MANI vazali