Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vec NA I

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ÁČKA vec označená písmenom A (hovor.)
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADJUDIKÁCIA priznanie určitej veci alebo pohľadávky
AFTERPARTY večierok konaný na záver nejakej akcie či udalosti, večierok po nejakej akcii
AGNOSKÁCIA zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho, identifikácia
AKTUALITA časová vec, novinka, najnovšia, súčasná udalosť, čerstvá správa
AKVIZÍCIA prírastok, získaná vec, nábor, získanie nových kníh pre knižnicu
ALAUROLIT hornina prachovec