Výsledky vyhľadávania pre Vec prav

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
AKTUALITA časová vec, novinka, najnovšia, súčasná udalosť, čerstvá správa
ANALOJ podstavec pod knihu v pravoslávnych chrámoch
APROPRIÁCIA privlastnenie, uchopenie sa držby veci alebo práva
CESIA postúpenie práva, alebo veci (práv.)
DOHNÁNY slovenský spisovateľ (básnik), redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, štúrovec (Mikuláš, 1824-1852)
DRŽBA užívanie veci (práv.)
FERDO rozprávkový mravec
HAVARIJNÝ STAV krajne nepriaznivý stav vecí, vyžadujúci rýchlu nápravu