Výsledky vyhľadávania pre Vec prav

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
AKTUALITA časová vec, novinka, najnovšia, súčasná udalosť, čerstvá správa
ANALOJ podstavec pod knihu v pravoslávnych chrámoch
APROPRIÁCIA privlastnenie, uchopenie sa držby veci alebo práva
CESIA postúpenie práva, alebo veci (práv.)
DAMNUM škoda na práve alebo veci
DOHNÁNY slovenský spisovateľ (básnik), redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, štúrovec (Mikuláš, 1824-1852)
DRŽBA užívanie veci (práv.)
FERDO rozprávkový mravec