Výsledky vyhľadávania pre Vedúca myšlienka

LEITMOTÍV príznačný, vedúci motív skladby, vedúca, hlavná myšlienka
PRINCÍP vedúca myšlienka