Výsledky vyhľadávania pre Ved lat

AD NOTAM na vedomie, po latinsky
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ANULOVAŤ vyhlásiť neplatnosť niečoho, zrušiť, prevedenie rovnice na taký tvar, kde na jednej strane je nula
DALAR staršie švédske platidlo
DIXI po latinsky, Dohovoril som, Povedal som. Formula na záver prejavu
DIXI povedal som (z lat.)
DOM dissolved organic material/matter (skr.), rozpustené organické látky (angl.skr.)