Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vedie po

KELKA krátky chvost jelenej, danielej a medvedie zveri, poľovnícky
KENNEN vedieť, po nemecky
KNOW vedieť, po anglicky
OBABRE podvedie (hovor.)
OBABREM podvediem (hovor.)
OBALAMUTÍ oklame, podvedie (expr.)
OKLAME podvedie
OVLÁDAŤ vedieť, poznať
PAPPENHEIMSKÍ vojaci pluku generála Pappenheima v tridsaťročnej vojne, súvisí s výrokom Valdštejna „poznať svojich pappenheimských“, čiže vedieť, čo v kom je, nerobiť si ilúzie
UMĚT vedieť, po česky