Výsledky vyhľadávania pre Vek anglicky

AEON vek, po anglicky
AETAS vek, po anglicky
AGE vek, po anglicky
ALBEIT ačkoľvek, po anglicky
ANYHOW akokoľvek, po anglicky
ANYTIME kedykoľvek, po anglicky
ANYWAY akokoľvek, po anglicky
AYE vždy, naveky, po anglicky
EON vek, po anglicky
HABEAS CORPUS doslova maj telo (nedotknuteľné), hist. prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679