Výsledky vyhľadávania pre Velebenie

HOSANA velebenie, chválospev, radostný pokrik (bibl.)
HOSANNA oslavné biblické zvolanie, sláva, velebenie
HYMNA slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev
MAGNIFICAT chválospev, velebenie, najčastejšie Panny Márie
PREIS velebenie (nemec.)
PREIS velebenie, po nemecky