Výsledky vyhľadávania pre Velmi richlo

DDT (skr. dichlórdifenyltrichlóretánu) veľmi účinná látka na hubenie hmyzu