Výsledky vyhľadávania pre Ventil

AEROS bývalý nemecký výrobca ventilátorov
ARMATÚRA ventil
BATÉRIA zostava vodovodných ventilov umožňujúca miešanie teplej a studenej vody (stav.)
OHV ventilový rozvod (aut.)
PISTON ventil dychového nástroja
PULMOTOR kyslíkový prístroj na nútenú ventiláciu pľúc pri poruche dýchania
RVKL typ vírových ventilov
SOLAC značka ventilátorov, ventilátor (zn.)
VTT typ termostatického ventilu