Výsledky vyhľadávania pre Veriť, po anglicky

BELIEVE veriť, po anglicky
CONFIDE zveriť, po anglicky
ENTRUST zveriť, po anglicky
HOPE veriť, po anglicky
CHECK overiť, po anglicky
PROVE overiť, po anglicky
TRUST veriť, po anglicky
VERIFY overiť, po anglicky
VET prehliadnuť, preveriť, po anglicky