Výsledky vyhľadávania pre Vi na 6 písmen

A META na polovicu
AANRUD nórsky spisovateľ, autor vidieckych poviedok (Hans, 1863-1953)
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS doska na hlavici stĺpa, hlavica antických stĺpov, krycia doska hlavice antického stĺpa
ABAKUS doska na hlavici stĺpa, staroveká počítacia tabuľka, počítadlo
ABAKUS hlavica antických stĺpov, hlavica antického stĺpa, nadhlavica (archit.)
ABALAK umelá živica
ABEGIN prípravok na konzervovanie potravín
ABIDŽAN metropola Pobrežia Slonoviny (Abidjan)