Výsledky vyhľadávania pre Vidi bas

LICENCIA POETICA odchýlka od jazykových pravidiel básnickej tvorby z dôvodu zachovania rytmu, rýmov a pod.
ZRIE vidí (bás.)
ZRÚ vidia (bás.)