Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vlas

ABANDON zrieknutie sa práva vlastníctva (práv.)
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
ACIDOFÓBIA vlastnosť rastlín vyžadujúcich pôdu s prítomnosťou alkalickej reakcie
AD HOMINEM k človeku, populisticky, zneužívajúci záporné vlastnosti človeka
AD HOMINEM zneužívajúci záporné vlastnosti človeka
AD PERSONAM osobne, pre vlastnú osobu
ADHÉZIA fyzikálna vlastnosť