Výsledky vyhľadávania pre Vlastne dieťa

ADOPCIA osvojenie dieťaťa, prijatie za vlastné
ADOPTÁCIA osvojenie dieťaťa, prijatie za vlastné
ADOPTOVAL osvojil si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALA osvojila si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALI osvojili si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALO osvojilo si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVAŤ osvojiť si cudzie dieťa, prijať ho za vlastné
ADOPTUJ osvoj si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTUJE osvojí si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTUJEME osvojíme si cudzie dieťa za vlastné