Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vlastne na

ANABOLIZMUS premena látok z potravy na látky vlastného tela
ANACIONALIZMUS ľahostajnosť k vlastnému národu, k svojmu pôvodu, opak nacionalizmu
APELATIVIZÁCIA zmena vlastného mena na všeobecné
ASERTIVITA nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlastného názoru, trúfalosť
AUTOVAKCÍNA vakcína zo zárodkov vlastného organizmu
BEZZEMOK člen dedinského spoločenstva bez vlastnej pôdy, základného zdroja obživy. Živil sa námezdnou prácou, najčastejšie príležitostného alebo sezónneho charakteru
EGO predpona s významom týkajúci s vlastnej osoby
EGOCENTRICKÝ zdôrazňujúci vlastné ja, sebecký, zameraný na seba
ENDOGAMIA pokrvné príbuzenstvo, príbuzenská plemenitba zvierat, historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa
HOFER nájomník bytu u majetného roľníka. Bez vlastného domu a pôdy patril medzi najchud.jších ľudí v obci.