Výsledky vyhľadávania pre Vnútiť

FOIST vnútiť, po anglicky
FORCE vnútiť, po anglicky
OKTROJOVAŤ vnucovať vnútiť prikázať nariadiť
PLY vnútiť, po anglicky