Výsledky vyhľadávania pre Vnútorný priemer

KALIBER vnútorná svetlosť valcovitých telies, vŕtanie streľnej zbrane, vnútorný priemer jej hlavne, presné meradlo strojných súčiastok, mierka
KALIBER vnútorný priemer
KALIBER vnútorný priemer hlavne
KAPILÁRA trubica s veľmi malým vnútorným priemerom, vlásočnica, jemný prieduch v pôde