Výsledky vyhľadávania pre Vnuk

ABIÁŠ Šalamúnov vnuk
ABIDA biblická postava, vnuk Abrahámov
ASKOT vnuk kráľa Katyuri
ATREUS vnuk Tantala
BORROUGHS americký spisovateľ, pravnuk Williama Sewarda Burroughsa (William S., 1914-1997)
ČAJAK slovenský prozaik, novinár a redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka (Ján mladší, 1897-1982)
ELISA Noeho pravnuk
ELISA pravnuk Noemov
ENKEL vnuk, po nemecky
INŠPIRÁCIA podnet, vnuknutie, náhly nápad, podnet k umeleckej tvorbe