Výsledky vyhľadávania pre Voĺby

ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
ALTERNATÍVNY zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby
HLASOVANIE voľby
KOOPTÁCIA povolanie za člena výboru alebo vedenia organizácie menovaním, bez voľby
OPCIA prehlásenie úmyslu prijať určité štátne občianstvo alebo nejaký záväzok, zmluvná výhrada, možnosť voľby, predkupné právo
POLL voľby, po anglicky
PRIMÁRKY predvoľby
VOLBY voľby, po česky
WAHLEN voľby, po nemecky