Výsledky vyhľadávania pre Voš lekársky

AGRYPNIA ťažkosti so zaspávaním, chorobná nespavosť (lek.)
ASOMNIA chorobná nespavosť (lek.)
BULIMIA chorobná pažravosť (lek.)
CERA vosk (lek.)
CERÁTA liečivé vosky (lek.)
ECHOSENZOR prístroj na zistenie nedoslýchavosti (lek.)
FRENÉZIA zúrivosť (lek.)
FUROR zúrivosť, besnenie (lek.)
GRAVIDITA ťarchavosť (lek.)
INSOMNIA nespavosť, agrypnia (lek.)