Výsledky vyhľadávania pre Vo výške

DEVIATOK eudálna naturálna renta, daň vo výške 1/9 poľnohospodárskej produkcie poddaných odvádzaná zemepánovi. Zavedený v 14. storočí podľa vzoru cirkevného desiatku.
GEOKORÓNA časť plynného obalu Zeme vo výške 1000 km
HAPS High Altitude Platform Station, stanica so základňou vo veľkej výške (angl.skr.)
IONOSFÉRA ionizovaná vrstva zemskej atmosféry vo výške od 70 do 800 km
KAPITÁLA písmeno veľkej abecedy vo výške písmena malej abecedy, hlavica stĺpa s plastickou ozdobou, kapitel
KAPITÁLA písmeno veľkej abecedy vo výške písmena malej abecedy, verzálkové písmeno latinky vo výške malých písmen
MACHU PICCHU známe aj ako Stratené mesto Inkov je mesto, ktoré vytvorili Inkovia, vo výške 2 430 m n. m.
STRATUS vrstva, sivá jednotvárna vrstva oblakov podobná hmle vo výške asi 1 km