Výsledky vyhľadávania pre Vodí za nos

BAZICITA zásaditosť, schopnosť látok viazať vodíkové ióny
HANDICAP nevýhoda, nerovnosť podmienok závodiacich športovcov alebo koní, znevýhodnenie, stupeň hodnotenia výkonnosti golfistu
HENRY jednotka magnetickej vodivosti, vlastnej a vzájomnej indukčnosti
HYDROGENÁCIA pridanie molekuly vodíka na násobnú väzbu za prítomnosti katalyzátorov
KAPACITA objem, výkonnosť, schopnosť obsiahnuť, vynikajúci odborník, schopnosť vodivých telies viazať na seba elektrické množstvo, pomer elektrického množstva na vodiči k jeho napätiu
SACHAROV ruský fyzik, spolutvorca ruskej vodíkovej bomby, disident a nositeľ Nobelovej ceny za mier (Andrej Dmitrijevič, 1921-1989)