Výsledky vyhľadávania pre Volači

AC appeal court (skr.), odvolací súd (angl.skr.)
JAI volacia značka japonských rádiostaníc
NSS volací znak rádiových staníc USA
ZMZ volací znak nového zélandu