Výsledky vyhľadávania pre Von po nemecky

ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BAER nemecký lekár estónskeho pôvodu, zoológ, jeden zo zakladateľov embryológie (Karl Ernst von, 1792-1876)
BISMARCK nemecký politik a zakladateľ Nemecka (Otto von, 1815-1898)
BOCK nemecký poľný maršal (Fedor von, 1880-1945)
BUCH nemecký astronóm, geológ a paleontológ (Christian Leopold von, 1774-1853)
DUFT vôňa, po nemecky
GERUCH vôňa, po nemecky
GLASENAPP nemecký filozof a religionista, zaoberal sa dejinami náboženstiev, osobitnú pozornosť venoval indológii (Helmut von, 1891-1963)
GLOCKE zvon, po nemecky
GOETHE nemecký spisovateľ, humanista, vedec, politik a mysliteľ (Johann Wolfgang von, 1749-1832)
GUERICKE nemecký fyzik, politik, vedec a vynálezca, objaviteľ vývevy a vákua (Otto von, 1602-1686)
HINDENBURG pruský a nemecký generál, náčelník generálneho štábu a druhý ríšsky prezident Nemecka počas weimarskej republiky, predstaviteľ pruských junkerov (Paul von, 1847-1934)
KLEIST nemecký poľný maršal (Paul Ludwig Ewald von, 1881-1954)
LEEB nemecký poľný maršal (Wilhelm Ritter von, 1895-1954)
MANSTEIN nemecký poľný maršal (Erich von, 1887-1973)
NEURATH nemecký reakčný politik, diplomat a prvý ríšsky protektor Čiech a Moravy (Konstantin von, 1873-1956)
RIBBENTROP nemecký politik - minister zahraničných vecí (Joachim von, 1893-1946)
RUNDSTEDT nemecký vojenský veliteľ - poľný maršal (Gerd von, 1875-1953)
STEIN nemecký filozof štátu a spoločnosti (Lorenz von, 1815-1890)
UEXKÜLL nemecký biológ estónskeho pôvodu, jeden zo zakladateľov ekológie a biosémiotiky (Jakob Johann von, 1864-1944)
WEICHS nemecký poľný maršal (Maximilian von, 1881-1954)
WEIZSÄCKER nemecký politik - prezident a diplomat (Richard von, *1920)