Výsledky vyhľadávania pre Von po nemecky

ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BAER nemecký lekár estónskeho pôvodu, zoológ, jeden zo zakladateľov embryológie (Karl Ernst von, 1792-1876)
BISMARCK nemecký politik a zakladateľ Nemecka (Otto von, 1815-1898)
BOCK nemecký poľný maršal (Fedor von, 1880-1945)
BUCH nemecký astronóm, geológ a paleontológ (Christian Leopold von, 1774-1853)
DUFT vôňa, po nemecky
GERUCH vôňa, po nemecky
GLASENAPP nemecký filozof a religionista, zaoberal sa dejinami náboženstiev, osobitnú pozornosť venoval indológii (Helmut von, 1891-1963)
GLOCKE zvon, po nemecky
GOETHE nemecký spisovateľ, humanista, vedec, politik a mysliteľ (Johann Wolfgang von, 1749-1832)