Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vopred

A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
APRIORI vopred, po latinsky
APRIÓRNY vopred daný, vopred stanovený, nezávislý na skúsenosti
AVIZOVALI vopred hlásili
AVIZUJE vopred ohlasuje
AŽURITA vykonanie administratívnej práce v určitý vopred určený deň (admin.)
FRANKOVAŤ vopred vyplácať
IKAT spôsob farbenia textilu nanášaním vzoru vopred na vlákno
KONTINGENT vopred stanovený počet, dávka, zákonom alebo zmluvou stanovený počet alebo množstvo