Výsledky vyhľadávania pre Voriť

AFÁZIA neschopnosť hovoriť (lek.)
AFEKTOVAŤ hovoriť alebo správať sa strojene
AFEKTUJETE hovoríte alebo správate sa strojene
AFÉMIA strata schopnosti hovoriť bez straty schopnosti prijímať zvukové vnemy
AGREE dohovoriť, po anglicky
AHÁKAŤ hovoriť, opakovať slovo ahá
ANALOGIZOVAŤ vytvoriť analógiu
ARTIKULOVAŤ tvoriť, vyslovovať hlásky, vyjadrovať sa
ATUM héliopolský hlavný boh, stvoriteľ sveta
ATUM heliopolský praboh a stvoriteľ sveta