Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vrátenie

ANASTROFA prevrátenie poriadku slov vo vete
DEMENTI úradné prehlásenie o nepravdivosti správy alebo údaju, vyvrátenie falošnej, klamlivej správy alebo tvrdenia
DENACIONALIZÁCIA násilné odnárodňovanie, vrátenie znárodnených majetkov pôvodným vlastníkom
ECTROPIUM vyvrátenie viečka odchlípenie viečka od očného bulbu
KONTRAREVOLÚCIA politický alebo ozbrojený boj o zvrátenie revolučného vývoja, protirevolučné hnutie, regresívny proces smerujúci k nastoleniu predrevolučného stavu vecí
NÁVRAT vrátenie sa
ODVRAT odvrátenie
ODVRAT odvrátenie sa
PROLAPS vyvrátenie (lek.)
ROZVRAT rozvrátenie