Výsledky vyhľadávania pre Vrav

BABULIKOVAŤ navravieť (expr.)
BALANSOVAŤ udržiavať rovnováhu, prenášať váhu z jednej strany na druhú, kývať sa, vrávorať
BONMOT vtipné slovo, vtipný slovný obrat, povrávka, slovná hračka
DI vrav, po česky
HOVOR rozhovor, reč, vrava, rozprávanie, hovorenie
HOVORÍ vraví
HOVORIA vravia
HOVORIL vravel
HOVORILA vravela
HOVORILI vraveli